Universities

Hokkaido Đại học quốc gia Hokkaido

Trường đại học Hokkaido (hay gọi tắt là Hokudai) được thành lập vào năm 1876 với tên gọi […]

Trainees Percentage of Vietnamese Estimated cost
% $
Details
Sapporo Đại học tư thục Hokkai Gakuen

Trường đại học Hokkai Gakuen với bề dày lịch sử và truyền thống 130 năm, là trường đại […]

Trainees Percentage of Vietnamese Estimated cost
0% $
Details
Fukuoka Đại học quốc gia Kyushu

Trường đại học Kyushu là trường đại học công lập với lịch sử trên 100 năm tại tỉnh […]

Trainees Percentage of Vietnamese Estimated cost
% $
Details
Fukuoka Đại học tư thục Fukuoka

Trường đại học Fukuoka được thành lập năm 1934, là trường đại học tổng hợp hàng đầu phía […]

Trainees Percentage of Vietnamese Estimated cost
% $
Details
Kyoto Đại học tư thục Ritsumeikan

Trường đại học Ritsumeikan là Đại học tổng hợp có quy mô lớn nhất Nhật Bản có cơ […]

Trainees Percentage of Vietnamese Estimated cost
0% $
Details
Kyoto Đại học quốc gia Kyoto

Đại học Kyoto (Kyodai) là đại học quốc lập được thành lập vào năm 1897 và được biết […]

Trainees Percentage of Vietnamese Estimated cost
0% $2425200
Details
Nagoya Đại học quốc gia Nagoya

Đại học Nagoya được thành lập năm 1939, là một trong những trường đại học đầu vào khó […]

Trainees Percentage of Vietnamese Estimated cost
% $
Details
Osaka Đại học tư thục Kansai

Đại học Kansai là đại học tư thục nổi tiếng ở thành phố Suita, tỉnh Osaka. Trường được […]

Trainees Percentage of Vietnamese Estimated cost
% $
Details
Fukuoka Viện đại học tư thục nữ sinh Fukuoka

Viện đại học nữ sinh Fukuoka là trường đại học nữ sinh được thành lập vào năm 1990.

Trainees Percentage of Vietnamese Estimated cost
% $
Details